Ziek of afwezig melden

Als uw kind niet naar school kan komen, bijvoorbeeld wegens ziekte, dan kunt u dit doorgeven via het Ouderportaal. Bij voorkeur melden voor 08.20 uur. Dagelijks registreren wij of alle kinderen op school zijn. Bij afwezigheid zonder afmelden nemen wij telefonisch contact met u op om te kunnen verifiëren waar het kind is op dat moment. Voor informatie over het aanvragen van verlof verwijzen we u naar de directie of administratie.