Aanmelden voorschool

Inschrijving
U kunt uw kind inschrijven op de voorschool vanaf het moment dat hij/zij 1,5 jaar oud is. Plaatsing vindt plaats in de maand dat uw kind 2,5 jaar wordt, tenzij de grootte van de groep dit niet toelaat.

Het plaatsen en het betalen verloopt via het secretariaat van Delta-voorschool.
Telefoonnummer: 0162-464770
Email: voorschool@delta-onderwijs.nl

Het aanmelden voor de voorschool gaat via een digitaal formulier. U vindt het aanmeldformulier hier.
Om ook voor de basisschool in te schrijven dient u ook het aanmeldformulier voor de basisschool in te vullen.

Indien er sprake is van een wachtlijst wordt er geplaatst op volgorde van aanmelding.

Ongeveer een week voordat uw kind geplaatst wordt, kunt u samen met uw kind kennis komen maken met de leidsters en de speelruimte. U kunt daarnaast ook een afspraak maken met de directie van de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.
Na de voorschool wordt uw kind automatisch ingedeeld in de kleutergroepen. Als u echter wenst dat uw kind vanaf groep 1 naar een andere basisschool gaat, vragen wij u dit tijdig aan te geven bij de directie van de school.

Kosten

Aan de Voorschool zijn kosten verbonden.

De voorscholen in Oosterhout worden bekostigd door de bijdrage van ouders en een subsidie van de gemeente. De ouderbijdrage wordt jaarlijks berekend en vastgesteld.
De ouderbijdrage voor de voorschool bedraagt in 2021: € 8,50 per uur over 20 uren per maand. In de meeste gevallen betaal je als ouder(s) niet het gehele bedrag. Zie ook voorschool – Delta-onderwijs

Kinderopvangtoeslag
Omdat de voorscholen vallen onder de wet kinderopvang kunt u bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als:

  • Beide ouders werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgen;
  • Een alleenstaande ouders werkt, een traject volgt naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgt.

Hoe werkt het?

  • Ongeveer 6 weken voor de peuter kan starten op de voorschool ontvangt u een plaatsingsvoorstel. Dit vult u in;
  • Nadat we dit formulier hebben ontvangen, krijgt u een overeenkomst waarin we afspreken dat uw peuter 200 uur per schooljaar voorschoolse educatie bij Delta-voorschool volgt;
  • Met deze overeenkomst gaat u naar de website nl om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarvoor heeft u een DigID nodig;
  • Vanaf de start op de voorschool factureren wij maandelijks (met uitzondering van de maanden juli en augustus) zolang de peuter de voorschool bezoekt 20 uur voorschoolse opvang. U betaalt de toeslag aan Delta-onderwijs, liefst door middel van automatische incasso;
  • Van de belastingdienst ontvangt u de kinderopvangtoeslag terug.

Let op: De belastingdienst geeft 12 maanden toeslag en wij incasseren maar 10 maanden. Er komt dus standaard teveel kinderopvangtoeslag. Het teveel moet u terug betalen. Ons advies is de uren per maand waarvoor u toeslag vraagt op 16,5 uur te houden. Zo hoeft u aan het eind van het jaar het teveel ontvangen bedrag niet terug te betalen.

Inkomensafhankelijke subsidie

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen gebruik maken van de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout. Wat zijn dan de kosten van de voorschool per uur?

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin Ouderbijdrage peuteropvang per uur
1e kind 2e kind e.v.
lager dan € 20.584 € 0,34 € 0,34
€ 20.585 € 31.648 € 0,43 € 0,37
€ 31.649 € 43.550 € 0,92 € 0,46
€ 43.551 € 59.235 € 1,44 € 0,47
€ 59.236 € 85.146 € 2,50 € 0,70
€ 85.147 € 117.989 € 4,24 € 1,09
€ 117.990 en hoger € 5,64 € 2,03

Hoe werkt het?

  • Ongeveer 6 weken voor de peuter kan starten op de voorschool ontvangt u een plaatsingsvoorstel. Op dit formulier geef u aan dat u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en wat het gezamenlijke gezinsinkomen is;
  • Met het ingevulde formulier stuurt u ons een inkomensverklaring van beide ouders als bewijs mee;
  • Vanaf de start op de voorschool factureren wij maandelijks (met uitzondering van de maanden juli en augustus) zolang de peuter de voorschool bezoekt 20 uur voorschoolse opvang. We hebben het subsidiebedrag dan al berekend en u betaalt alleen het netto uurtarief uit bovenstaande tabel. U betaalt de toeslag aan ons, liefst door middel van automatische incasso;

VVE
Voor peuters die in aanmerking komen voor VVE berekenen we de extra 20 uur per maand voor € 0,-

Het is niet mogelijk gemiste dagdelen op een ander moment in te halen.

Download hier het aanmeldformulier voor onze basisschool

aanmeldformulier pdf of aanmeldformulier Word invulbaar

U kunt het uitgeprinte en ingevulde formulier inleveren bij de administratie op de Marcoen of mailen naar directie@marcoen.nl