Aanmelden voorschool

Inschrijving
U kunt uw kind inschrijven op de voorschool vanaf het moment dat hij/zij 1,5 jaar oud is. Plaatsing vindt plaats in de maand dat uw kind 2,5 jaar wordt, tenzij de grootte van de groep dit niet toelaat.

Het plaatsen en het betalen verloopt via het secretariaat van Delta-voorschool.
Telefoonnummer: 0162-464770
Email: voorschool@delta-onderwijs.nl

Het aanmelden voor de voorschool gaat via een digitaal formulier. U vindt het aanmeldformulier hier.
Om ook voor de basisschool in te schrijven dient u ook het aanmeldformulier voor de basisschool in te vullen.

Indien er sprake is van een wachtlijst wordt er geplaatst op volgorde van aanmelding.

Ongeveer een week voordat uw kind geplaatst wordt, kunt u samen met uw kind kennis komen maken met de leidsters en de speelruimte. U kunt daarnaast ook een afspraak maken met de directie van de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.
Na de voorschool wordt uw kind niet automatisch ingedeeld in de kleutergroepen. Voor het aanmelden op de basisschool dient u een apart aanmeldformulier voor de basisschool in te vullen.

Kosten

Aan de Voorschool zijn kosten verbonden.

De voorscholen in Oosterhout worden bekostigd door de bijdrage van ouders en een subsidie van de gemeente. De ouderbijdrage wordt jaarlijks berekend en vastgesteld.
De ouderbijdrage voor de voorschool bedraagt in 2023: € 9,06 per uur over 32 uren per maand. In de meeste gevallen betaalt u als ouder(s) niet het gehele bedrag. Zie ook voorschool – Delta-onderwijs

Kinderopvangtoeslag
Omdat de voorscholen vallen onder de wet kinderopvang kunt u bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als:

  • u en uw toeslagpartner beiden werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgen,
  • u, als alleenstaande ouder, werkt, een traject volgt naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgt,

Hoe werkt het?

U krijgt 6 weken voordat uw peuter kan starten op de voorschool een plaatsingsvoorstel dat door u wordt ingevuld. Nadat wij dit formulier van u ontvangen hebben krijgt van ons een overeenkomst
waarin wij afspreken dat uw peuter 320 uur per schooljaar bij ons voorschoolse educatie volgt.
Met deze overeenkomst kunt u via de website toeslagen.nl kinderopvangtoeslag aanvragen. U hebt daarvoor een DigID nodig. Heeft u dat nog niet vraag dat dan snel aan. Vanaf de start op de voorschool factureren wij u maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, zolang uw peuter de voorschool bezoekt 32 uur voorschoolse opvang. Die betaalt u aan ons, liefst door middel van automatische incasso. U ontvangt van de belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug.

Let hierbij wel op dat de belastingdienst 12 maanden toeslag geeft en wij maar 10 maanden incasseren. U krijgt dus standaard teveel kinderopvangtoeslag, het teveel moet u terug betalen. Wij
adviseren u de uren per maand waar u toeslag voor aanvraagt op 26 uur te houden, zo hoeft u aan het einde van het jaar het teveel ontvangen bedrag niet terug te betalen, doet dit alleen als de
maanden juli en augustus in de periode valt wanneer uw peuter naar de voorschool gaat.
Volgt uw peuter VVE, dan berekenen wij de extra 32 uur per maand voor € 0,-

Inkomensafhankelijke subsidie

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen gebruik maken van de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout.
Wat zijn dan de kosten van de voorschool per uur?

Hoe werkt het?

U krijgt 6 weken voordat uw peuter kan starten op de voorschool een plaatsingsvoorstel dat door u wordt ingevuld. In dat formulier moet u aangeven dat u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en
wat uw gezamenlijke gezinsinkomen is. Wij moeten daarbij ook een inkomensverklaring van u beide ontvangen als bewijs. Vanaf de start op de voorschool krijgt u van ons maandelijks, met uitzondering
van de maanden juli en augustus, zolang uw peuter de voorschool bezoekt een factuur voor 32 uur voorschoolse opvang. Wij hebben dan al voor u berekend op welk bedrag subsidie per uur u recht
heeft en u betaalt aan ons alleen het netto uurtarief uit bovenstaande tabel. Die betaalt u aan ons, liefst door middel van automatische incasso. Volgt uw peuter VVE, dat berekenen wij de extra 32 uur
per maand voor € 0,-.

VVE
Voor peuters die in aanmerking komen voor VVE berekenen we de extra 32 uur per maand voor € 0,-

Het is niet mogelijk gemiste dagdelen op een ander moment in te halen.

Download hier het aanmeldformulier voor onze basisschool

aanmeldformulier pdf of aanmeldformulier Word invulbaar

U kunt het uitgeprinte en ingevulde formulier inleveren bij de administratie op de Marcoen of mailen naar directie@marcoen.nl