Vervanging leerkracht

Bij ziekte, verlof of andersoortige afwezigheid van een leerkracht zoeken wij naar adequate vervanging. Delta-onderwijs maakt daartoe gebruik van de diensten van een regionaal vervangingsbureau, Leswerk. In bepaalde griepgevoelige perioden in het schooljaar, is de vraag naar vervangers vaak groter dan het aanbod en kan het gebeuren dat er geen vervanging beschikbaar is.
Als er geen invaller beschikbaar is en er geen interne oplossing mogelijk is, dan verdelen we de kinderen, met hun werk, over de andere groepen. In uiterste noodgevallen kan het noodzakelijk zijn om een groep naar huis te sturen. Dit gebeurt altijd in overleg met het College van Bestuur