Mobiele telefoons

Als onze leerlingen in de midden- en bovenbouw mobiele telefoons meenemen naar school gelden de volgende afspraken:
De mobiele telefoon blijft in de eigen tas op de gang of wordt afgegeven aan de groepsleerkracht. Deze zorgt ervoor dat de mobiele telefoons op een herkenbare plek in het leslokaal worden verzameld. Na schooltijd krijgen de leerlingen de ingeleverde telefoons van de groepsleerkracht weer terug. Tijdens de lessen of tussendoor worden de mobiele telefoons dus niet gebruikt. Mobiele telefoons kunnen dus niet in het eigen kastje van de leerling worden bewaard. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal van een mobiele telefoon.