Informatie groep 8

Welkom op de pagina van groep 8.

Op deze pagina leest u informatie die belangrijk is voor (kinderen uit) groep 8.

Middelbare school
In groep 8 wordt er tijdens een adviesgesprek in januari een schooladvies gegeven. Met dit advies kunnen de kinderen en ouders op zoek naar een middelbare school die het beste bij de kinderen past.

Een advies komt voort uit de volgende punten:
– Het voorlopige advies dat in groep 7 wordt gegeven;
– Resultaten Leerling Volg Systeem;
– Visie collega’s groep 6, 7 en 8;
– Werkhouding, inzet, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en concentratie.

Op www.vobreda.nl staat (bijna) alle informatie over de middelbare scholen in Breda. Denk hierbij aan open dagen, aanmeldingsdagen, etc. De middelbare scholen in Oosterhout en Breda hebben ook allemaal een eigen website met informatie. Met groep 8 bezoeken wij ook één of twee middelbare scholen om alvast een indruk te krijgen hoe het er op een middelbare school aan toe gaat. In april wordt de Centrale Eindtoets gemaakt. Met de Centrale Eindtoets laten kinderen zien wat zij in de jaren op de basisschool hebben geleerd.

In onderstaand schema kunt u lezen welke vakken van welke methodes wij gebruiken.

Wereldoriëntatie
We werken op de Marcoen met de methode ‘Blink’. Deze methode bestaat uit geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. Deze drie vakken worden op een interactieve manier verwerkt, waarbij nauw aangesloten wordt op de leefwereld van de kinderen.
Naast bovenstaande methodes wordt er ook seksuele voorlichting gegeven aan de kinderen via de methode Relaties & Seksualiteit. Ook besteden wij aandacht aan EHBO door lessen (theorie en praktijk) te geven van het Rode Kruis.
Op leestrainer.nl vindt u opdrachten voor het oefenen van taal-, reken- en studievaardigheden.

Gym
Het is verplicht om te gymmen in gymkleding en gymschoenen. Voor kinderen met lange haren is het verplicht het haar vast te dragen.

Agendagebruik en huiswerk
In groep 8 krijgen de kinderen een agenda van school.
Om de kinderen voor te bereiden op de middelbare school is het van belang dat de kinderen iedere dag na schooltijd de agenda mee naar huis nemen. De volgende ochtend moet deze weer aanwezig zijn. In de agenda noteren we het huiswerk en worden andere zaken genoteerd die niet vergeten mogen worden. Het is prettig als u als ouder uw zoon/dochter hierbij helpt.
De kinderen krijgen geregeld huiswerk mee naar huis. Dit kan oefenstof zijn of leerstof.