Informatie groep 3

 


Welkom op de informatiepagina van groep 3

Van kleuter naar schoolkind. In groep 3 verandert er veel voor uw kind. Een eigen tafel, het leren lezen, schrijven en rekenen.  

In groep 3 staat leren lezen en schrijven centraal. Dit leren wij de kinderen met behulp van de methode ‘Veilig Leren Lezen, Kim-versie’. Een leuke methode, waarin de kinderen stap voor stap alle letters leren. In januari kennen de kinderen alle letters en vieren we dit met een groot Letterfeest! 

Naast Veilig Leren Lezen werken wij aan rekenen met de methode ‘Getal & Ruimte Junior’. Aan het begin van het jaar zullen wij veel werken met hoeveelheden, getalbegrip en getalherkenning, hetgeen later omgezet wordt in sommen. 

Wij werken voor de vakken lezen en rekenen ook aan de computer. Thuis kunnen de kinderen oefenen met Zoem Thuis.  

Naast deze vakken is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, gym, verkeer, wereldoriëntatie, godsdienst en de creatieve vakken. Natuurlijk is er ook ruimte om soms nog even lekker te spelen.  

Op dinsdag en donderdag  hebben wij gym in de naast gelegen gymzaal.
Hiervoor moeten de kinderen gymschoenen met een witte zool en gymkleding meenemen.   

Aandacht voor de individuele leerling
Net als in alle groepen op onze school  spelen wij in de groep in op de individuele behoefte van het kind. Het welbevinden van een kind is enorm belangrijk voor een goede ontwikkeling.