Informatie groep 1-2

Informatie groepen 1-2 

 

Welkom op de pagina van de groepen 1-2. Hier vindt u onder andere informatie over onze werkwijze en ook praktische zaken zijn hier terug te vinden. Voor vragen bent u altijd welkom om een afspraak te maken met de leerkracht van uw zoon of dochter.  

Praktische informatie  

De zoemer op het voorplein gaat om 08.25 uur. U kunt uw kind wegbrengen tot aan de deur van de school. De kinderen komen dan zelf naar binnen. Lestijden voor de groepen 1/2 zijn van maandag t/m donderdag van 8.30 – 14.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.   

Wanneer de school afgelopen is komen de leerkrachten met de groep naar buiten en nemen plaats op de vensterbanken of bij het hek. Als uw kind u/ of degene die hem/haar komt ophalen heeft gezien, meldt hij/zij het aan de leerkracht en dan mag uw kind mee naar huis. U zelf kunt plaats nemen op het schoolplein bij het hek zodat er voldoende overzicht blijft voor de leerkrachten. 

U kunt uw kind ’s ochtends fruit, lunch en drinken in een tas mee naar school geven. In de loop van de dag eten en drinken we dit gezamenlijk op tijdens een rustige kring. De tas met de beker(s) en de bakje(s) mag aan de kapstok blijven hangen. We eten fruit en drinken een klein kwartier en we lunchen 30 minuten, in principe is de afspraak dat de kinderen opeten en drinken wat ze in hun tas hebben zitten. Wilt u de hoeveelheid eten en drinken afstemmen op uw kind?  

De kinderen hebben gymschoenen nodig om te spelen in de gymzaal. De gymschoenen hebben bij voorkeur klittenband of elastiek, zodat de kinderen ze zelfstandig aan en uit kunnen doen. Graag voorzien van naam mee naar school geven. De gymschoenen blijven het hele jaar op school. 

Thema’s 
Alle kleutergroepen werken, gedurende een periode van ongeveer 6 tot 8 weken, aan de hand van eenzelfde thema. Een thema kan iets zijn dat op dat moment erg in de belangstelling staat of dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Veel van de activiteiten sluiten deze periode aan bij het thema. 

In de kring 
In de kring worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals taal- en rekenactiviteiten, fonemisch bewustzijn, het zonnetje van de week, een liedje, een versje, Hemel en Aarde, een boekje, het aanbieden van letters, maar ook is er ruimte voor een gezellig kletspraatje.  

Speel-/werktijd 
We werken groepsoverstijgend in vier ruimtes: rood, geel, blauw en groen. In de rode groep kunnen de kinderen kiezen voor de rekenhoek, de grote bouwhoek, de kleur- en vormhoek en de winkel. In de gele groep is de taalhoek, de SEO-hoek, de verteltafel en de lees- en luisterhoek te vinden. In de blauwe groep kunnen de kinderen kiezen voor het atelier, de onderzoekshoek, de expressiehoek en de ontdektafel. In de groene groep kunnen de kinderen kiezen voor de motoriekhoek, de natuur bouwhoek, de kleine constructie en de zand- en watertafel. Wanneer de kinderen voor een klas hebben gekozen werken ze daar gedurende de hele werkles. Met het werken gebruiken we het digikeuzebord, hierop staan de verschillende ruimtes waar de kinderen kunnen werken. Door zelf te mogen kiezen proberen we de kinderen eigenaar te maken van hun leerproces en is de betrokkenheid en motivatie van de kinderen groot. Door rijke hoeken en spelactiviteiten aan te bieden zorgen we ervoor dat de kinderen al spelend leren. Het digikeuzebord registreert de gekozen werkjes en zo sturen we ook richting verschillende ontwikkelingsgebieden. De oudste en middelste kleuters krijgen per twee weken een takenkaart voorzien van werkjes die zij gedurende die periode moeten maken.  

Spel en beweging 
Tijdens elk dagdeel is er voldoende tijd voor spel en beweging. Dit gebeurt buiten of in de gymzaal naast ons schoolgebouw. In de gymzaal doen we spelletjes of zetten we een parcours uit met allerlei activiteiten. De kinderen gymmen in hun hemd en op gymschoenen. 

KIJK 

De leerkrachten observeren het spel om te kijken wat er gebeurt en hoe er wordt gespeeld door één of meerdere kinderen. Daarnaast observeren we ook de andere ontwikkelingsgebieden zoals motoriek, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve vaardigheden. Dit alles aan de hand van ons observatie- en registratie instrument ‘KIJK’. Een kleuter ontwikkelt zich vaak in sprongen; dan weer is hij/zij druk bezig met ‘lezen’ en letters, dan weer met tellen en rekenkundige begrippen en dan weer met bijvoorbeeld met maken van vrienden en vriendinnen (sociale vaardigheden). Binnen de KIJK wordt rekening gehouden met deze sprongsgewijze ontwikkeling van jonge kinderen.   

 

Dit is in een notendop de belangrijkste informatie over onze groepen 1-2. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze kleuters en onze manier van werken? Neem dan contact op met de directie voor een kennismakingsgesprek en rondje door onze school.