Informatie groep 1-2

Welkom op de pagina van de groepen 1-2. Hier vindt u onder andere informatie over onze werkwijze en praktische zaken, alles is uitgebreid terug te lezen in de informatiegids. Voor vragen bent u altijd welkom om een afspraak te maken met de leerkracht van uw zoon of dochter.  

We doen in de kleutergroepen ons uiterste best om een goede sfeer te creëren. Een sfeer waarin de kinderen zich veilig kunnen voelen. Als kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen en werken, dan zullen zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Aanbod

Gedurende de dag worden er verschillende activiteiten aangeboden. De kinderen kunnen op het bord zien hoe het programma voor de dag er uit ziet. Dit wordt visueel gemaakt met de dagritme kaartjes.
In de kleutergroepen wordt gedurende de dag opgeschreven wat er is gebeurd. De leerkracht houdt zo de ontwikkeling van uw kind bij.

Thema’s
In de kleutergroepen wordt gewerkt met thema’s waarbij we de kinderen in hun ontwikkeling volgen, stimuleren en activeren. Al onze kleutergroepen werken, van vakantie tot vakantie, rondom hetzelfde thema. Binnen een cyclus van twee jaar kiezen we thema’s met rijke spelmogelijkheden die de verschillende SLO-doelen (Stichting Leerplan Ontwikkeling) binnen de kleuterbouw dekken.

Kinderen in de groepen 1 en 2 leren onder andere door middel van spel; spelend leren. Binnen verschillende spelsituaties bieden we mogelijkheden voor zowel de jongere- als de oudere kleuters in de groep. We bootsen de werkelijkheid na en zetten realistische taal-, reken- en schrijfactiviteiten in.
Op het Leerplein wordt bij elk thema een bijpassende hoek gemaakt, waar de kinderen kunnen spelen en werken. Hier kunnen ze pasverworven informatie inzetten in hun spel en tevens leren van elkaar.

We werken met een themamuur in de kleutergroepen. We noteren op de themamuur vragen die de kinderen hebben over het thema, themawoorden en informatie die we al hebben geleerd. We betrekken de kinderen bij het vinden van een antwoord op de vragen die we hebben bij een thema, deze antwoorden worden dan gezamenlijk besproken of bijvoorbeeld voor de betrokken kinderen gepresenteerd.

In de kring
In de kring worden verschillende activiteiten aangeboden vanuit de ontwikkelgebieden.  Bijvoorbeeld taal- en rekenactiviteiten zoals het leren van een versje, spelletjes met de telrij of het voorlezen en bespreken van een boek. Ook muziek, Engels of het oefenen van sociale vaardigheden worden in de kring aangeboden.  Verder is er natuurlijk ook ruimte voor een gezellig kletspraatje.

We werken met grote en kleine kringen. Een grote kring is een activiteit met de hele groep, een kleine kring is een activiteit met een deel van de groep. Een kring is niet altijd een letterlijke kring, het kan ook een activiteit aan tafel zijn bijvoorbeeld.

Werkles
Naast de kringen is er speel/werktijd voor de kinderen, de werkles. Door rijke hoeken en spelactiviteiten aan te bieden zorgen we ervoor dat de kinderen al spelend leren. De kinderen kiezen wat zij willen gaan doen middels het Digikeuzebord. Door zelf te mogen kiezen proberen we de kinderen eigenaar te maken van hun leerproces en is de betrokkenheid en motivatie van de kinderen groot.
Het Digikeuzebord registreert de gekozen werkjes. Zo kunnen we zien waar de voorkeuren liggen en hebben we de mogelijkheid om de kinderen in de richting van verschillende ontwikkelingsgebieden te sturen. De oudste en middelste kleuters krijgen met het oog op groep 3 en ter bevordering van de zelfstandigheidsontwikkeling eens per twee weken een takenkaart voorzien van werkjes die zij gedurende die periode moeten maken.

Minimaal één keer per dag werken we groepsoverstijgend in onze vijf groepen. De klassen hebben hiervoor allemaal een kleur gekregen: rood, geel, blauw, paars en groen.

  • In de rode groep kunnen de kinderen kiezen voor de rekenhoek, de grote bouwhoek, de kleur- en vormhoek en de winkel.
  • In de gele groep is de taalhoek, de SEO-hoek, de verteltafel en de lees- en luisterhoek te vinden.
  • In de blauwe groep kunnen de kinderen kiezen voor het atelier, de beweeghoek, de expressiehoek en de ontdektafel.
  • In de paarse groep is de zaag- en schroeftafel, de techniekhoek, de zand- en watertafel en de onderzoekshoek te vinden.
  • In de groene groep kunnen de kinderen kiezen voor de motoriekhoek, de natuur bouwhoek, de kleine constructie en de zand- en watertafel.

Wanneer de kinderen voor een klas hebben gekozen werken ze daar gedurende de hele werkles. Ook tijdens het groepsoverstijgend werken gebruiken we het Digikeuzebord.

Bewegen
We spelen iedere dag buiten. Op ons schoolplein zijn er verschillende mogelijkheden tot spel. We hebben onder andere allerlei fietsen en karren, een heus tankstation, een zandbak en een klimrek met glijbaan. We stimuleren natuurlijk spel, de beplanting op het schoolplein is onderdeel van het spel. We raden dan ook aan om kinderen kleding aan te geven die vies mag worden. Ook bij slecht weer gaan we als het even kan naar buiten, op dat soort dagen zijn regenlaarzen wenselijk.

In de gymzaal doen we spelletjes of zetten we een parcours uit met allerlei activiteiten. De kinderen gymmen in hun eigen kleding en op gymschoenen. Een keer per week (dinsdag) krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van een vakdocent.

We vragen u te zorgen voor gymschoenen (voorzien van naam) die uw kind zelfstandig aan en uit kan doen, bijvoorbeeld met elastiek of met klittenband. Met gymschoenen hebben de kinderen de meeste grip en wordt er tevens rekening gehouden met de hygiëne. De zool van de gymschoen moet wit zijn. De gymschoenen blijven het hele jaar op school.

Praktische informatie

Schooltijden, brengen en halen
De schooltijden voor de groepen 1/2 zijn van maandag t/m donderdag van 8.30- 14.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 12.00 uur. 
De deur op het voorplein gaat om 08.25 uur open. U kunt uw kind wegbrengen tot aan de deur van de school. De kinderen gaan dan zelfstandig naar de klas. De leerkracht vangt de kinderen op in de groep.  Alle kleuters komen langs de hoofdingang aan de Dennenlaan naar binnen. 

Wanneer de school afgelopen is komen de leerkrachten met de groep naar buiten en nemen plaats op een vaste plek op het schoolplein langs de gevel van het gebouw. Als uw kind u/ of degene die hem/haar komt ophalen heeft gezien, meldt hij/zij het aan de leerkracht en dan mag uw kind mee naar huis. U zelf kunt plaats nemen op het schoolplein zoveel mogelijk richting de straatzijde, zodat er voldoende overzicht blijft voor de leerkrachten. Leerlingen die meegaan met de kinderopvang worden op het schoolplein overgedragen. 

Eten en drinken
Twee keer per dag is er een eet en drinkmoment. ’s Ochtends houden we een fruitpauze en ’s middags lunchen de kinderen samen met de leerkracht in de klas.
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen, daarom stimuleren wij gezond eten en drinken. Dit betekent onder andere dat wij vragen om een gezonde pauzehap mee te geven. Gezonde pauzehappen vinden wij bijvoorbeeld fruit of groente. Ook vragen we u om te zorgen voor een gezonde lunch.

Het fruit, de lunch en drinken kunt u in herbruikbare verpakkingen en in een tas mee naar school geven. In de loop van de dag eten en drinken we dit gezamenlijk op tijdens een rustige kring. De tas met de bekers en de bakjes wordt aan de kapstok gehangen. De fruitpauze duurt een klein kwartier en we lunchen (maandag t/m donderdag) 30 minuten, in principe is de afspraak dat de kinderen opeten en drinken wat ze in hun tas hebben zitten. Wat niet op is gegeten geven we mee naar huis, zodat u kunt zien of de hoeveelheid goed is.

Volgen van de ontwikkeling
De leerkrachten observeren het spel om te kijken wat er gebeurt en hoe er wordt gespeeld door één of meerdere kinderen. Daarnaast observeren we ook de andere ontwikkelingsgebieden zoals motoriek, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve vaardigheden. Dit alles aan de hand van ons observatie- en registratie instrument KIJK. Een kleuter ontwikkelt zich vaak in sprongen; dan weer is hij/zij druk bezig met ‘lezen’ en letters, dan weer met tellen en rekenkundige begrippen en dan weer met bijvoorbeeld met maken van vrienden en vriendinnen (sociale vaardigheden). Binnen de KIJK wordt rekening gehouden met deze sprongsgewijze ontwikkeling van jonge kinderen.   

Communicatie
Communicatie met school verloopt via Ouderportaal. Op de eerste schooldag van uw kind ontvangt u een token om een account aan te maken voor deze afgeschermde omgeving. Via het Ouderportaal ontvangt u het nieuws van de groep en de school, kunt u berichten sturen naar de leerkrachten en de schoolagenda bekijken.

 

 

Dit is in een notendop de belangrijkste informatie over onze groepen 1-2. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze kleuters en onze manier van werken? Neem dan contact op met de directie voor een kennismakingsgesprek en rondje door onze school.  Infoboekje schooljaar 2022-2023