Hoofdluis

Na iedere vakantie vragen we u uw kind te controleren op hoofdluis. In dit filmpje wordt het een en ander uitgelegd. Mocht u onverhoopt luizen vinden vragen wij u dit door te geven aan de leerkracht van uw kind. De aanwezigheid van hoofdluis in de klas wordt (uiteraard zonder vermelding van naam)  doorgegeven via ouderportaal. Dit om een grote uitbraak te voorkomen.
Voor informatie over het behandelen van hoofdluis verwijzen we u naar https://www.rivm.nl/hoofdluis