Hoofdluis

Hoofdluis is een probleem dat op alle scholen een hardnekkig verschijnsel geworden is. De enige manier om verspreiding van luizen tegen te gaan is regelmatige controle. Bij aanwezigheid van luis of neten dient snel en grondig behandeld te worden. De Marcoen heeft een bestrijdingsbeleid vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad. Hieronder de belangrijkste punten:
• Er is een Luizenbrigade. Deze bestaat uit een aantal ouders dat na iedere vakantie de leerlingen onderzoeken op aanwezigheid van neten of hoofdluis.
• Op controledagen (deze zijn vermeld in de jaarkalender) dient het haar goed controleerbaar te zijn. Dat betekent niet ingevlochten en geen gel.
• Indien bij controle neten worden aangetroffen, dan wordt dit door school aan de betrokken ouders gemeld. Via klasbord worden alle ouders van de betreffende groep op de hoogte gesteld.
• Ouders behandelen zelf hun kind. Informatie over de juiste aanpak is verkrijgbaar bij de apotheek, de GGD of bij de luizenbrigade.
• Bij constatering van neten of luizen wordt altijd een nacontrole uitgevoerd.